BÖLÜM/PROGRAM AÇMA İŞLEMLERİ

Yükseköğretim kurumları tarafından fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan bölüm/programa ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin talepler, 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanında yer alan ABAYS programı üzerinden yapılmaktadır.

Bölüm/Program Açma ile İlgili Süreçler:

Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul bünyesinde ilk defa açılması düşünülen bölüm/program için aşağıda belirtilen belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

Hazırlanması Gereken Belgeler:

  1. Açılması Düşünülen Bölüm/Program ile ilgili ABAYS Sistemine Girilmesi Gereken Verilerin Yer Aldığı (Sistem Formu Bölüm/Program Açma)
  2. Ayrıntılı Gerekçe (Örnek Gerekçe için Tıklayınız)
  3. Uygulama Protokolü (varsa eklenecektir)

İşlem Adımları:

  1. Yukarıda belirtilen belgeler bölüm tarafından hazırlanır
  2. Belgeler “Word ” dosyası şeklinde CD’ye aktarılır ve çıktıları alınır
  3. Bölüm Kurul Kararı alınır ve belgeler kurul kararına eklenerek Fakülteye gönderilir.
  4. Fakülte dosyayı inceleyerek uygunsa Fakülte Yönetim Kurulu alır ve EBYS üzerinden Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ve eklerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Ayrıca fiziki olarak da teslim edilir.
  5. Dosya incelendikten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Üniversite Senatosuna sunulur.
  6. Senato kararı Öğrenci İşleri Başkanlığına ulaştıktan sonra YÖK’e EBYS üzerinden ve posta ile başvuru dosyası ve Senato Kararı gönderilir.
  7. ABAYS programına başvuru bilgileri girilerek başvuru süreci tamamlanır.