İLK DEFA ÖĞRENCİ ALIMI

Yükseköğretim kurumları tarafından fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan bölüm/programa ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin talepler, 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanında yer alan ABAYS programı üzerinden yapılmaktadır.

1-Bölüm/Programa İlk Defa Öğrenci Alımı Başvuru Süreci:

Yükseköğretim Kurulu Kararı ile kurulmuş ve YÖKSİS veri tabanında da yer alıyor olması gerekmektedir.

Lisans programı açılarak öğrenci alımı teklifinin yapılabilmesi için o bölümde kadrolu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen asgari öğretim üyesinin kadroya atanmış olması ve bölümün kadrosundaki öğretim üyesi bilgisinin YÖKSİS veri tabanında yer alması gerekmektedir.

Hazırlanması Gereken Belgeler:

Lisans programına ilk defa öğrenci alımı başvurusunda hazırlanması gereken belgeler aşağıda belirtilmiş olup, belgelerin “Word” dosyası şeklinde hazırlanarak CD’ye yüklenmesi gerekecektir.

 1. Program Bilgileri Formu (Form için tıklayınız)
 2. İlk Defa Öğrenci Alımı ile ilgili ABAYS Sistemine Girilmesi Gereken Verilerin Yer Aldığı (Sistem Formu İlk Defa Öğrenci Alımı)
 3. Ayrıntılı Gerekçe (Örnek Gerekçe için Tıklayınız)
 4. Bölümde Yer Alan Öğretim Elemanlarının Listesi (Tablo 2a)
 5. Lisans Programı Açılması ve Öğrenci Alınması Teklifi İçin Örnek Format (Tablo 2b)
 6. Tablo 2b’de Yer Alan Öğretim Üyelerinin Öz Geçmişleri (Ek-3) ve Yabancı Dil Belgeleri
 7. Uygulama Protokolü (varsa eklenecektir)
 8. Müfredat Tablosu ve Ders Tanımı ve Bologna Bilgileri

İşlem Adımları:

 1. Yukarıda belirtilen belgeler bölüm tarafından hazırlanır
 2. Belgeler “Word ” dosyası şeklinde CD’ye aktarılır ve çıktıları alınır
 3. Bölüm Kurul Kararı alınır ve belgeler kurul kararına eklenerek Fakülteye gönderilir.
 4. Fakülte dosyayı inceleyerek uygunsa Fakülte Yönetim Kurulu alır ve EBYS üzerinden Fakülte Yönetim Kurulu Kararını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. (Dosya çıktısı ve CD ayrıca fiziki olarak da teslim edilir.) *Öğrenci alımı talep edilen programda Zorunlu Hazırlık Yabancı Dil Eğitimi var ise kurul kararlarında mutlaka belirtilmelidir.                                                                                                                      
 5. Dosya incelendikten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Üniversite Senatosuna sunulur.
 6. Senato kararı Öğrenci İşleri Başkanlığına ulaştıktan sonra YÖK’e EBYS üzerinden ve posta ile başvuru dosyası ve Senato Kararı gönderilir.
 7. ABAYS programına başvuru bilgileri girilerek başvuru süreci tamamlanır.