SIKÇA SORULAN SORULAR

Kesin Kayıt İşlemleriyle İlgili Sorular

Abdullah Gül Üniversitesi’ni kazandım şimdi ne yapmalıyım?

Öncelikle, www.agu.edu.tr ana sayfasında duyurular bölümünde yayınlanan konuyla ilgili olan duyuru metnini dikkatlice inceleyeniz. Kayıt yeri, kayıt tarihleri ve kesin kayıt için gerekli belgelerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

Eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Üniversitemiz internet sayfasında yer alan “Akademik Takvim” bağlantısını kullanarak, derslerinizin ne zaman başladığı, ne zaman biteceği, yarıyıl sonu sınavlarınızın ne zaman yapılacağına dair bilgilere erişebilirsiniz.

Kesin (Yeni) kayıtta, ÖSYS Kılavuzunda istenen belgelerden başka belge istenir mi?

ÖSYS tarafından bildirilen kayıt belgeleri dışında belge istenebilir. Bu belgeler Üniversitemiz internet sayfasında Duyurular bölümünde yer alan kayıt duyurusunda yayınlanmıştır.

Kayıt tarihlerini kaçırırsam ne olur?

Belirtilen tarihlerde kesin kaydınızı yaptırmamanız halinde kayıtla ilgili hiçbir hak talep edemezsiniz.

Askerlik Durum Belgesi getirmek zorunda mıyım?

Kesin kayıtlar sırasında askerlik durumunuz ile ilgili e-devlet kapısı sisteminden sorgulama yapılacak olup, hakkınızda “askerlik şubenize başvurun” ibaresi bulunması durumunda bağlı olduğunuz askerlik şubesine yönlendirileceksiniz. Askerlik Durum Belgesini getirmeyen adaylardan ise Askerlik Durum Beyan Dilekçesi alınacaktır. 29 yaşını doldurmuş adayların Askerlik Durum Belgesi getirmesi zorunludur.

Harçlar ve Burslarla İlgili Sorular

Kimler öğrenim ücreti yatıracaklardır?

Dönem uzatan öğrenciler, Açıköğretim Fakültesinde kayıtlı öğrenciler, ikinci üniversite olarak üniversitemizde kayıtlı olan Lisans, Yüksekseklisans veya Doktora öğrencileri Bakanlar Kurulu kararınca belirlenen ücreti ödeyeceklerdir.

Öğrenim ücreti ödemesini hangi bankaya, ne kadar ve hangi tarihte yapacağım?

Kayıt işlemleri öncesinde Üniversitemiz ana sayfasındaki “Duyurular” bölümünde yer alan kayıt duyurusu yatırılması gereken öğrenim ücreti miktarları, yatırılacak banka, hangi tarihler arasında yatırılacağı ve nasıl yatırılabileceğine dair bilgiler yer almaktadır.

Öğrenim ücretini şuanda ödeyecek maddi gücüm yok, bu ücreti sonra yatırsam olur mu?

Üniversitemize kesin kayıt yaptırmaya gelen bir öğrenci iseniz, kaydınızın yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararınca belirlenen öğrenim ücreti miktarlarını duyurularda belirlenen tarih aralığında yatırmanız gerekmektedir aksi durumda öğrenim hakkınızı kaybedersiniz. Başka herhangi bir ödeme planı veya takvimi uygulanamaz. Sizden boşalan kontenjan ÖSYM’e bildirilir ve Ek Yerleştirme ile boş kontenjanlar doldurulur.

Herhangi bir nedenle öğrencilerin kaydının silindiği durumlarda, öğrenim ücreti geri ödenir mi?

Bakanlar Kurulu kararı gereğince Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanarak kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren veya okul değiştiren öğrencilerin öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Kayıt dondursam öğrenim ücreti yatırmak zorunda mıyım?

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenci, ilk yıl için kaydını dondurduğunda öğrenim ücretini ödemek zorundadır ve bu miktar geri ödenmez. Diğer yıllar için ders kaydı yaptırmadığı sürece öğrenci öğrenim ücreti ödemek zorunda değildir.

Mezun durumundayım sadece stajım kaldı öğrenim ücreti ödeyecek miyim? 
Kayıtlı olduğunuz programa ait tüm derslerinizi almış ve başarılı olmuş sadece stajınız kalmışsa öğrenim ücreti ödemenize gerek yoktur.

AGÜV Bursu nedir? 
Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfı tarafından ÖSYS kılavuzunca belirtilen gerekli koşulları sağlayan T.C. vatandaşı lisans öğrencilerine karşılıksız verilen burstur.

Ders Kaydı ve Kayıt Yenilemeyle İlgili Sorular

Süresi içinde kayıt yenileme işlemini yapamazsam ne olur? 
Her yarıyıl başında, akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydınızı yenilemezseniz o yarıyıl da derslere giremezsiniz ve bu süre öğrenim sürenizden sayılır. Ayrıca, sadece öğrenim ücretinizi ve katkı payını yatırmanız kaydınızın yenilendiği anlamına gelmez; ders kaydını da mutlaka yaptırmak zorundasınız.

Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin izleyen yarıyılda öğrencilik hakkı devam eder mi? 
Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. İzleyen yarıyılda ise kaydını yenilediği takdirde öğrencilik hakları devam eder.

Ders Kaydını Nasıl yapacağım?

Öğrenci ders kaydını UİS Otomasyon sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresini girerek yapacaktır. Öğrenci almak istediği dersleri danışmanı ile görüşerek seçer ve sistem üzerinden danışman hocasına gönderir. Danışman onayladıktan sonra dersler eklenmiş olur.

Kayıt yenileme sırasında alttan başarısız olduğum dersi öncelikle almalı mıyım? 
Evet, kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız ve devamsız olduğunuz derslerin alınması gerekmektedir. Sistem sadece devamsızlık ve başarısız olduğunuz dersleri otomatik olarak eklemektedir.

Bir yarıyılda yer alan derslerin AKTS kredi toplamının asgari miktarı var mıdır? 
Evet vardır. Öğrenciler, başarılı olamadıkları derslerle birlikte alt yarıyıllardan alamadıkları tüm dersleri almak koşuluyla bulundukları yarıyıldan ders alabilirler. Üniversitemiz Lisans/Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde geçen asgari ders kredisine göre dersler alınabilmektedir.

Hangi durumlarda yarıyıl tekrarı yapmak zorunda kalırım? 
Başarı baraj notu en az 2,00’dır. En son hesaplanan GPA ile bir önceki GPA’sı 2,00’ın altında olan öğrenci, Sınamalı duruma düşer. Sınamalı öğrenci, daha önceki yarıyıllara ait başarısız ve devamsız olduğu derslerini tekrar alır.

Yoklama ve sınav listesinde ismim görünmüyorsa ne yapmalıyım? 
Bu konuda birçok olasılık olabilir, örneğin ders kaydınızı yapmamış olabilirsiniz, ilgili dersi bir başka şubede alıyor olabilirsiniz. En kısa zamanda durumunuzu Danışmanınıza ve ya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirerek probleminizi çözebilirsiniz.

Ders Muafiyeti, Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme, Mezuniyet Ve Diğer İşlemlerle İlgili Sorular

Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (İMS) Nedir?
Üniversitemizde eğitim dili İngilizcedir. Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler Yabancı Dil Muafiyet Sınavına girmek zorundadır.

Ders Muafiyeti için hangi belgelerle nereye başvurmam gerekiyor? 
Ders muafiyetiniz için, daha önce eğitim-öğretim görmüş olduğunuz yükseköğretim kurumundan almış olduğunuz; transkript ve ders içerikleri (almış olduğunuz derslerin içeriklerini gösterir bir doküman) ile birlikte muaf olmak istediğinizi belirten bir dilekçe ile kayıtlı olduğu akademik birimin ilgili bölüm başkanlığına başvurmalısınız.

Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmalıyım? Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 42 inci maddesinde geçen "Öğrencilerin sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenler, ulusal veya uluslararası etkinliklerde Üniversiteyi veya Ülkeyi temsil ile gözaltı, tutukluluk ve hükümlülük durumları ile ilgili mazeretli ve izinli sayılma talepleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir." hükmüne göre kayıt dondurmak için yapılacak başvurular, dönemin başlangıcından itibaren bir ay içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yapılabilir.

Hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir? 
Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak istemesi, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında iki yıl yıl üst üste başarısız olması halinde veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası” alması halinde kaydı silinir.

Kendi İsteğimle kaydımı sildirmek istiyorum, hangi işlemleri yapmalıyım? 
Öğrenci; oidb.agu.edu.tr adresinde yer alan ilişik kesme formunu ilgili birimlere imzalatıp öğrenci kimliğini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim ederek talebi halinde kayıt sırasında teslim ettiği ortaöğretim kurumu diplomasını alarak kaydını sildirebilir.

Mezun olabilme koşulları nelerdir? 
Üniversitemize bağlı akademik birimlerde bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve GANO’su en az 2,00 olan ve 240 AKTS’yi tamamlayan öğrenciler mezuniyet hakkı elde ederler.

Lisans öğreniminde kayıtlı olan bir öğrenci belli bir süreden sonra öğrenimine devam etmek istemezse ne olur? Hangi durumda ön lisans diploması almaya hak kazanır?
Eğitim süresi dört yıl ve üzerinde olan fakültelerde ilk iki yılı başarı ile tamamlayanlara fakülteden ayrılmaları durumunda ön lisans diploması verilir.

Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir? 
Lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir. Bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamamladıkları bu çalışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

Mezun Olabilir Yazısını nasıl alabilirim?
Mezun durumunda olan öğrenci, mezun olabileceğine dair resmi yazıyı bölümünden dilekçe ile talep etmesi halinde bölümü tarafından verilebilmektedir. 

Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim, ne yapmalıyım? 
Geçici Mezuniyet Belgesini kaybedenler, ulusal bir gazeteye verilmiş bir gazete ilanı ve dilekçeyle başvurmaları halinde, başvuru esnasında diploması hazırlanmışsa diploması, diploması hazırlanmamışsa kendisine kaybedenlere dair belge verilecektir.

Diplomamın hazır olup olmadığını nereden öğrenebilirim?
Diplomanızın hazır olup olmadığını, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını arayarak öğrenebilirsiniz.

Diplomamı alırken hangi belgeleri vermem gerekiyor? 
Öğrenci, oidb.agu.edu.tr adresinden alacağı ilişik kesme formunu ilgili birimlere onaylattıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına vermek zorundadır. Eğer, öğrenci geçici mezuniyet belgesi almışsa geçici mezuniyet belgesinin aslını ve öğrenci kimlik kartını da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmelidir.

Diplomamı benim yerime başkası teslim alabilir mi? 
Diplomanızı şahsen teslim alamadığınız durumlarda noter huzurunda vekâlet verdiğiniz vekilinizde sizin adınıza mezun olduğunuz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından teslim alabilir.

Mezun olduktan sonra diplomamı, transkriptimi ve lise diplomamı nereden teslim alabilirim? 
Üniversite diplomanız ile birlikte tüm evraklarınızı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından teslim alabilirsiniz.

Akademik danışman kimdir, bana ne yararı olur? 
Danışman; öğrenciye eğitim-öğretim süresince yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanıdır. Ayrıca danışman öğrencinin ders kayıt işlemlerini kurallara uygun bir biçimde yürütmesini sağlar.

High Honor ve Honor öğrencisi olmanın şartları nelerdir? 
GANO’ları 3.00–3.49 olan öğrenciler Honor Öğrencisi, GANO’ları 3.50 ve daha yüksek olan öğrenciler High Honor öğrencisi olarak nitelendirilir.