YÜKSEK LİSANS/DOKTORA PROGRAMI AÇILMASI

YÜKSEK LİSANS/ DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU SÜREÇLERİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı) 16.02.2021 tarihli ve E-75850160-104.01.04.01-11197 sayılı; 18.02.2021 tarihli ve E-75850160-104.01.04.01-11949 sayılı yazıları ile bildirilen kriterler sağlandıktan sonra lisansüstü programa açma teklifi yapılmalıdır.

1-Yüksek Lisans Programı Başvuru Süreci:

Enstitü bünyesinde daha önce YÖKSİS’te açık olmayan yüksek lisans programının açılmasında hazırlanması gereken belgeler ve iş süreçleri aşağıda belirtilmiştir.

Hazırlanması Gereken Belgeler:

Enstitü bünyesinde Yüksek Lisans programı açılması ile ilgili hazırlanması gereken belgeler aşağıda belirtilmiş olup, belgelerin “Word” dosyası şeklinde hazırlanarak CD’ye yüklenmesi gerekecektir.

 1. Yüksek Lisans Programı Başvuru Formatı (Form için tıklayınız)
 2. Yüksek Lisans Programı ile ilgili ABAYS Sistemine Girilmesi Gereken Verilerin Yer Aldığı (Sistem Formu Lisansüstü)
 3. Ayrıntılı Gerekçe (Örnek Gerekçe için Tıklayınız)
 4. Görev Alacak Öğretim Üyeleri (Tablo 2a)
 5. Yüksek Lisans Programı Açılması ve Öğrenci Alınması Teklifi İçin Örnek Format (Tablo 2b)
 6. Tablo 2b’de Yer Alan Öğretim Üyelerinin Öz Geçmişleri ve Yabancı Dil Belgeleri
 7. Tablo 6’da (Mevcut Yüksek Lisans/Doktora Programında Görev Alan Öğretim Üyelerine İlişkin Bilgiler)
 8. Müfredat Tablosu ve Ders Tanımı ve Bologna Bilgileri

İşlem Adımları:

 1. Yukarıda belirtilen belgeler bölüm tarafından hazırlanır.
 2. Belgeler “Word ” dosyası şeklinde CD’ye aktarılır ve çıktıları alınır
 3. Bölüm Kurul Kararı alınır ve belgeler kurul kararına eklenerek Enstitüye gönderilir.
 4. Enstitü dosyayı inceleyerek uygunsa Enstitü Yönetim Kurulu alır ve EBYS üzerinden Fakülte Yönetim Kurulu Kararını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. (Dosya çıktısı ve CD ayrıca fiziki olarak da teslim edilir.)                                                                                                                             
 5. Dosya incelendikten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Üniversite Senatosuna sunulur.
 6. Senato kararı Öğrenci İşleri Başkanlığına ulaştıktan sonra YÖK’e EBYS üzerinden ve posta ile başvuru dosyası ve Senato Kararı gönderilir.

Doktora Programı Başvuru Süreci:

Enstitü bünyesinde daha önce YÖKSİS’te açık olmayan doktora programının açılmasında hazırlanması gereken belgeler ve iş süreçleri aşağıda belirtilmiştir.

Hazırlanması Gereken Belgeler:

Enstitü bünyesinde Yüksek Lisans programı açılması ile ilgili hazırlanması gereken belgeler aşağıda belirtilmiş olup, belgelerin “Word” dosyası şeklinde hazırlanarak CD’ye yüklenmesi gerekecektir.

 1. Doktora Programı Başvuru Formatı (Form için tıklayınız)
 2. Doktora Programı ile ilgili ABAYS Sistemine Girilmesi Gereken Verilerin Yer Aldığı (Sistem Formu Lisansüstü)
 3. Ayrıntılı Gerekçe (Örnek Gerekçe için Tıklayınız)
 4. Görev Alacak Öğretim Üyeleri (Tablo 5a)
 5. Doktora Programı Açılması ve Öğrenci Alınması Teklifi İçin Örnek Format (Tablo 5b)
 6. Görev Alacak Öğretim Üyelerinin Öz Geçmişleri ve Yabancı Dil Belgeleri
 7. Tablo 6’da (Mevcut Yüksek Lisans/Doktora Programında Görev Alan Öğretim Üyelerine İlişkin Bilgiler)
 8. Müfredat Tablosu ve Ders Tanımı ve Bologna Bilgileri

İşlem Adımları:

 1. Yukarıda belirtilen belgeler bölüm tarafından hazırlanır
 2. Belgeler “Word ” dosyası şeklinde CD’ye aktarılır ve çıktıları alınır
 3. Bölüm Kurul Kararı alınır ve belgeler kurul kararına eklenerek Enstitüye gönderilir.
 4. Enstitü dosyayı inceleyerek uygunsa Enstitü Yönetim Kurulu alır ve EBYS üzerinden Fakülte Yönetim Kurulu Kararını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. (Dosya çıktısı ve CD ayrıca fiziki olarak da teslim edilir.)                                                                                                                                      
 5. Dosya incelendikten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Üniversite Senatosuna sunulur.
 6. Senato kararı Öğrenci İşleri Başkanlığına ulaştıktan sonra YÖK’e EBYS üzerinden ve posta ile başvuru dosyası ve Senato Kararı gönderilir.